Jak správně pečovat o kontaktní čočky

 

Aby bylo nošení barevných i nebarevných kontaktních čoček skutečně především zábavou, je nutné o ně svědomitě pečovat. Nedodržením základních pravidel (zásad) péče o čočky si můžete způsobit nepříjemné podráždění, záněty i vážnější onemocnění očí, nebo si čočku můžete neopatrným zacházením poškodit. Abyste dopřáli svým očím opravdový pocit pohodlí a udrželi čočky v nositelném stavu po celou dobu jejich životnosti, čtěte pozorně níže..

ZÁSADY pro péči o čočky:

1. Příprava čoček na čištění

– Umyjte si ruce a vytřete (usušte) je dosucha. Dbejte na to, aby Vám na rukou nezůstaly nečistoty či zbytky přípravku, kterým jste si myli ruce.

– Předtím, než vyjmete kontaktní čočky, důkladně vypláchněte roztokem pro péči o čočky pouzdro, ve kterém skladujete čočky.

– Vyndejte čočku z oka.

 

2. Čištění čoček

– Pokud používáte jednodenní čočky, je jejich čištění zbytečné – po vyjmutí čočky ji prostě vyhoďte do koše.

– Pokud máte čočky dvoutýdenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční je jejich každodenní čištění nezbytné. Po vyjmutí čočky z oka ji jemně mněte ukazováčkem druhé ruky po dobu cca půl minuty. Je důležité, aby to byly pohyby nahoru a dolů, neprovádějte kruhové pohyby, které mohou čočku poškodit. Následně obraťte čočku na druhou stranu a proveďte tutéž činnost. Po očištění čočky, ji opláchněte z každé strany, abyste se zbavili veškerých ostatních nečistot.

– Pokud vlastníte speciální roztok z formulí NO RUB (bez mnutí) stačí čočku pouze opláchnout z každé strany.

Po desinfekci kontaktních čoček:
Kontaktní čočky by v pouzdře a roztoku měly zůstat cca 6 hodin, nejlépe přes noc. U peroxidových roztoků je 6 hodin minimální doporučená doba, před vyjmutím čočky z roztoku a nasazením se navíc musí zkontrolovat, zda je roztok plně zneutralizovaný – nejsou v něm stále bublinky.
Kontaktní čočky si nasaďte podle nácviku s vaším optometristou.
Jakmile si kontaktní čočky nasadíte, zbylý roztok vylijte. Dodatečná péče o pouzdro je nezbytná, protože i pouzdro může být zdrojem bakteriální či plísňové kontaminace. Mističky pouzdra vypláchněte čerstvým roztokem – nikdy vodou! – a nechte jej na vzduchu vyschnout. Poté uzavřete pouzdro. Pouzdro na kontaktní čočky by mělo být měněno pravidelně, doporučuje se jednou měsíčně, déle se nedoporučuje.

3. Uložení kontaktních čoček do pouzdra po vyjmutí z oka

Před jakoukoliv manipulací s kontaktními čočkami si vždy pečlivě umyjte a osušte ruce. Předtím, než si vyjmete čočky z očí, vypláchněte obě mističky pouzdra na kontaktní čočky roztokem na kontaktní čočky. Obě je naplňte po rysku pouzdra – pokud byste pouzdro naplnili méně, mohla by čočka vyschnout, pokud více, čočka by se mohla přilepit na rozhraní mističky a víčka pouzdra a při otevírání se pak natrhnout. Nikdy opakovaně nepoužívejte roztok v pouzdře na čočky. Po vyjmutí čoček z pouzdra by se zbylý roztok měl vylít a pouzdro nechat volně vyschnout dnem vzhůru. Zamezí se tak vniknutí bakterií, prachu a jiných nečistot dovnitř. Ty by se případně mohly přenést na čočku a poté v oku působit dráždivě. Vytíráním pouzdra kapesníkem by se množství nečistot a bakterií v pouzdře pouze navýšilo. Pouzdro na kontaktní čočky nikdy ničím nevytírejte!Vyjměte první kontaktní čočku z oka, jak Vás to naučil váš optometrista. Nejlépe začínejte vždy stejnou čočkou, aby se předešlo záměně.
Pravou čočku umístěte na dlaň a zvlhčete ji několika kapkami roztoku. Jemně ji promněte bříškem ukazováčku druhé ruky. Poté čočku opláchněte proudem čistého roztoku. Ponořte ji prstem do pravé misky pouzdra (většinou je označeno víčko pouzdra R = pravá/L = levá). Ujistěte se, že je čočka, v době kdy není nošena, zcela ponořena do roztoku. S pouzdrem již dále netřepte a položte jej na rovnou plochu. Jestliže jsou čočky nevhodně uloženy, mohou vyschnout a stát se křehkými. Pokud se tak stane, vyhoďte je! V případě, že čočky hodláte nepoužívat delší dobu, poraďte se se svým kontaktologem ohledně jejich uložení.Výše uvedené činnosti proveďte také po vyjmutí druhé čočky.

 

4. Manipulace s čočkou a jak si ji vložit do oka

*) Zkontrolujte, zda je kontaktní čočka řádně zvlhčená, je-li čistá, není-li zakalená a je prostá jakýchkoli prasklinek a trhlin. Přesvědčte se, zda čočka není naruby – položte čočku na ukazovák. Okraje čočky, která je naruby, se vyvracejí ven. Je-li čočka ve správné poloze, okraje se obracejí k sobě a směrem nahoru. Pokud čočku nenasadíte správně, bude Vás dráždit.

*) Položte si čočku na špičku ukazováku, prostředníčkem téže ruky si stáhnete dolní víčko a druhou rukou si přidržíte horní víčko. Čočku položte jemně přímo na rohovku. Stále přidržujte víčka a podívejte se směrem dolů, uvolněte a zavřete víčka a jemným promnutím usaďte čočku do správné polohy.

*) Vyjmutí čoček doporučujeme takto: víčka držte stejně jako při nasazování čočky nebo přidržujte pouze dolní víčko. Při pohledu nahoru stáhněte ukazovákem čočku z centra rohovky směrem dolů na bělmo, jemně stiskněte konečky palce a ukazováku a sejměte čočku z povrchu oka. Uveďte čočku do původního tvaru tak, že ji klouzavým pohybem rozbalíte. Zamezíte tím slepení okrajů kontaktní čočky.
5. Jak dlouho nechat čočky v roztoku, když je zrovna nenosíte?
Kontaktní čočky musí být uloženy v pouzdře s roztokem, dokud je znovu nepoužijete, jinak by ztratily své vlastnosti. Stane se vám, že použité čočky nenosíte několik dní v kuse? V pouzdře s roztokem by ale bez povšimnutí neměly zůstat déle než týden, maximálně však měsíc. Před nasazením čoček byste měli znovu provést „rituál“ čištění a nechat čočky v čerstvém roztoku znovu vyčistit.

 

5. Nezapomeňte na 4 důležitá pravidla, která ochrání vaše čočky a zdraví vašich očí při skladování v roztoku.

4 pravidla, která dodržujte při delším uložení čoček v roztoku:
1. pravidlo– kontrolujte množství roztoku v pouzdře
Roztok se při dlouhém uložení čoček z pouzdra vypařuje a čočky pak z nedostatku vláhy oschnou. Pokud vaše čočky ztratí vláhu, už je není možné znovu nosit – oschnutá místa dráždí oči a ztratí optickou hodnotu. Některá pouzdra mají rysku, která signalizuje doporučené naplnění pouzdra – zkuste množství roztoku v pouzdře jednou za čas zkontrolovat a orientovat se právě podle rysky.

2. pravidlo– nezanedbejte výměnu roztoku
Při příliš dlouhém uložení se pomalu vytrácí desinfekční účinek roztoku a vlhké prostředí se tak stává rodnou půdou pro plísně a bakterie, které by se k oku neměly za žádnou cenu dostat. Zkuste roztok měnit častěji.

3. pravidlo– nikdy nepoužívejte roztok v pouzdře vícekrát
Při každém čištění použijte čerstvý roztok z lahve. Po desinfekci nemá použitý roztok již takové čistící účinky, aby čočky správně desinfikoval. Nošení špatně desinfikovaných čoček se pak stává nebezpečným.

4. pravidlo– po delším uložení v pouzdře čočky před nasazením znovu očistěte
Čočky se při delším uložení vlastně koupou ve „vlastní šťávě“. Všechny nečistoty z použité čočky zůstanou v použitém roztoku. Proto čočky před nasazením znovu omyjte a nechte je pár hodin desinfikovat v čerstvém roztoku.

 

6. Natržení kontaktní čočky – předejděte tomu!

Kontaktní čočky jsou sice vyrobené z relativně odolného materiálu, obsahují ale také v průměru kolem 45% vody. Některé modely kontaktních čoček jsou proto velmi křehké – zvlášť ty, které patří do skupiny hydrogelových materiálů. Také většina jednodenních kontaktních čoček, které jsou kvůli krátkosti použití navíc i jemnější. Proto je třeba větší pozornosti při manipulaci s nimi a při jejich čištění bříškem prstu. Natrhnout se mohou ale i odolnější čočky.
Mikroskopické natržení nebo naštípnutí čočky nemusí být na první pohled patrné – čočka se může doslova rozpadnout až přímo v oku. V tomto případě se vždy přesvědčte, že vám zbytek natržené kontaktní čočky v oku nezůstal, případně navštivte očního lékaře nebo optometristu.
Jak se kontaktní čočka natrhne? Existuje několik možností, jak k natržení čočky dochází:
1. možnost –  Přivření čočky víčkem pouzdra
Pokud je v čočce vyštípnutý malý trojúhelníček, s největší pravděpodobností je na vině právě pouzdro na kontaktní čočky. K naštípnutí čočky dojde při zavírání pouzdra víčkem v nakloněné poloze nebo při přeplnění pouzdra roztokem nad rysku v pouzdře (čočka je tak příliš vysoko a zachytí se pod víčko a při otočení se poškodí).
Jak tomu předejít?Při ukládání čoček proto zkuste pouzdro zavírat jen na pevné podložce a plňte jej roztokem podle návodu jen po rysku naznačenou uvnitř pouzdra.
2. možnost – Mechanické poškození čočky
Jak už bylo řečeno, materiál některých čoček je křehký. Proto se může snadno odštípnout kousek čočky, když je na čočku vyvíjen tlak, např. nehty nebo pinzetou, která není opatřena silikonovými ochrannými konci.
Jak tomu předejít?Zkuste čočky přenášet a mnout je jen bříšky prstů bez kontaktu s nehty nebo čímkoliv ostřejším.
 

7. Nepodceňujte výběr vhodného roztoku na kontaktní čočky

Roztok na kontaktní čočky mají tři základní funkce: hydratační, lubrikační a desinfekční.
Hydratační složka zachovává optické parametry čočky a její průhlednost. Při dehydrataci se mění tvar kontaktní čočky, její zakřivení, čočka je méně elastická, tvrdší a křehčí. Při snížení obsahu vody se čočka také stává méně propustnou pro kyslík, což může vést k podráždění oka.

Lubrikační složka se váže na povrch kontaktní čočky. Ta je tím pádem zvlhčená, pohodlná a lépe přilne k oku. Cílem je minimalizovat pocit nepohodlí.

Desinfekční látka bojuje s mikroorganismy, které se nacházejí na kontaktní čočce a v pouzdře, a tak brání vzniku infekce ve vašich očích.

Roztok také odstraňuje usazeniny z kontaktních čoček. U většiny roztoků je vhodné kontaktní čočku před uložením do pouzdra mechanicky očistit bříškem prstu v dlani.

 

BAREVNÉ ČOČKY

1. Uvidím barevně?
Střed barevných kontaktní čoček je čirý, nestane se tedy, že barva kontaktní čočky ovlivní naše vidění. Výjimkou mohou být zhoršené světelné podmínky – tehdy se zornička, kterou vnímáme viděný obraz, rozšíří. Zornička se může roztáhnout až do barevné zóny čočky, pak může být vidění do jisté míry ovlivněno.

2. Teorie:
Barevné kontaktní čočkyjsou klasické sférické čočkydoplněné kosmetickým prvkem – barevným tónem. Slouží ke změně či zvýraznění barvy očí. Nejčastěji jsou vyráběny se zakřivením 8,60 a průměr čočkymůže dosahovat až velikosti 22 mm, kdy čočka změní barvu nejen duhovky, ale překryje i bělmooka. Barevných kontaktních čoček existuje několik druhů.
Pochopitelně záleží na tom, jaký druh barevných kontaktních čoček si zvolíte. Výslednou barvu ale vždy ovlivní přirozená barva očí a obecně platí, že tmavé oči se překrývají hůře než oči světlých barev. Velkou roli u výsledné barvy hrají světelné podmínky, při kterých efekt posuzujeme. Mění se jas očí, rozšiřuje se a stahuje zornice… V přímém světle tedy může být zornice tak stažená, že kolem ní nebude duhovkazcela zakryta. Doplňky ve stejné barvě jako kontaktní čočky, mohou novou barvu očí krásně zvýraznit.

3. Podle čeho barevné čočky vybírat?
Především podle příležitosti, ke které se chytáte je nosit. Pro každodenní nošení se budou více hodit klasické a decentní odstíny. Pro večírky, karnevaly a jiné speciální akce můžete sáhnout po barevných čočkách s crazy motivy.
Barevné čočky můžeme rozdělit na tónovací – slouží pouze ke zvýraznění a rozjasnění přirozené barvy očí a nemají krycí efekt, a na krycí barevné kontaktní čočky – ty dokonale překryjí barvu očí a patří sem také crazy barevné čočky, se kterými si do očí vložíte originální a nepřehlédnutelný vzor nebo motiv. Pro návštěvníky diskoték budou určitě zajímavé čočky svítící pod UV světlem.

4. Které barevné čočky budou vyhovovat mým očím?
Pokud nosíte klasické kontaktní čočky je to jednoduché. Budete se držet parametrů průměru a zakřivení vašich standardních čoček. Pro ty, kteří chtějí zkusit barevné čočky bez dioptrií, bude jistotou návštěva očního specialisty, který parametry přeměří. Pokud budete zkoušet čočky bez znalosti těchto hodnot, může pro Vás objednávka znamenat promarněné peníze.

Užijte si s barevnými kontaktními čočkami zábavu a obdivné pohledy okolí. V naší nabídce můžete vybírat z velkého množství barev, vzorů a motivů!

 

 

PAMATUJTE SI A CO NIKDY NEDĚLAT:

 

 • Před opakovanou aplikací by čočky měly být alespoň šest hodiny uchovávány v pouzdře, proto je nejlepším řešením vyjmutí čoček a desinfekce bezprostředně před spánkem.
 • Pouzdro na čočky je třeba každý den desinfikovat roztokem pro desinfekci a ponechat ho otevřený až do vyschnutí.
 • Pouzdro na čočky i přes správnou péči by mělo být měněno každý měsíc.
 • Při příliš dlouhém uložení se pomalu vytrácí desinfekční účinek roztoku a vlhké prostředí se tak stává úrodnou půdou pro plísně a bakterie, které by se k oku neměly za žádnou cenu dostat. Roztok měňte častěji.
 • Pokud čočky dlouho nepoužíváte, měňte si nejlépe 1x týdne roztok, protože roztok se při dlouhém uložení čoček z pouzdra vypařuje a čočky pak z nedostatku vláhy oschnou. Pokud vaše čočky ztratí vláhu, už je není možné znovu nosit.
 • Před použitím očních i celkově léků se poraďte s ošetřujícím lékařem a s odborným aplikátorem kontaktních čoček.
 • NIKDY nepoužívejte pro čištění pouzdra vodu z vodovodního kohoutku ani minerální vodu, převařenou vodu, limonádu atd. Používejte na čištění pouzdra pouze výrobky k tomu určené.
 • NIKDY čočky neoplachujte ničím jiným kromě roztoků určených pro péči a desinfekci čoček.
 • NIKDY nenalévejte do pouzdra několik druhů roztoků pro péči.
 • NIKDY neuchovávejte čočky pouze ve fyziologickém roztoku. Fyziologický roztok neochrání čočky před kontaminací a může způsobit zanesení infekce do oka.
 • NIKDY nepoužívejte roztoky, kde je překročené datum expirace. Vždy používejte čerstvé roztoky před datem expirace.
 • Tepelná desinfekce může vaše čočky poškodit.
 • NIKDY nepoužívejte roztoky určené pouze pro tvrdé čočky.
 • NIKDY nedávejte čočky do úst a nepoužívejte k jejich zvlhčování jiné než doporučené roztoky.
 • NIKDY neoplachujte čočky vodou z vodovodu, protože ta může obsahovat nečistoty, které mohou kontaminovat nebo poškodit vaše čočky a může tak dojít k poškození oka nebo jeho infekcím.
 • NIKDY nepřenášejte čočky tzn. nošení čoček déle, než doporučuje výrobce. Dodržujte informaci napsanou od výrobce na obalu kontaktních čoček, která je uvedena na čočkách, jestli jsou čočky denní, několikadenní, roční atd. Pokud tak neučiníte, své oko vystavujete velkému riziku vzniku zánětů rohovky nebo spojivky.
 • NIKDY žádným předmětem nevytírejte pouzdro na kontaktní čočky.
 • NIKDY roztok s nikým nesdílejte. Pokud by byl roztok jakkoli kontaminován, nákaza by se mohla přenést na dalšího nositele.
 • NIKDY nepoužívejte k čištění kontaktních čoček a pouzdra vodu z vodovodu, minerální vodu atd. Na čištění kontaktních čoček používejte pouze roztoky a desinfekce určené výhradně na kontaktní čočky.
 • NIKDY na barevné kontaktní čočky nepoužívejte peroxidové roztoky. Čočky tím nenávratně zničíte!
 • NIKDY nenoste čočky, kde je prostředí se škodlivými výpary. Vyhýbejte se zakouřenému, suchému, klimatizovanému a prašnému prostředí.
 • NIKDY čočky nepoužívejte při vodních sportech, pokud nepoužíváte ochranné brýle.
 • NIKDY nepoužívejte roztok v pouzdře na kontaktní čočky víckrát. Při každém čištění použijte čerstvý roztok z lahve. Po desinfekci nemá použitý roztok již takové čistící účinky, aby čočky správně desinfikoval. Nošení špatně desinfikovaných čoček se pak stává nebezpečným.
 • NIKDY si nové čočky nedávejte okamžitě do očí. Před prvním použitím nejprve vložte čočky do roztoku na měkké kontaktní čočky alespoň na 3 hodiny. Až poté si čočky aplikujte do očí.
 • NIKDY čočky nepoužívejte v případě alergie či přecitlivělosti na čočky či prostředky péče, očních chorob, úrazů, zánětů, lokálně používaných léků, akutně probíhajících nemocnění oka, přecitlivělosti oka na dotyk, alergických onemocnění, všech infekcí předního segmentu, syndromu suchého oka. V případě glaukomu, změn slzného filmu, kožních onemocnění v okolí oka, diabetes mellitus, nevhodného pracovního prostředí, je nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem. Nachlazení či hormonální změny způsobené např. těhotenstvím či užíváním antikoncepce mohou způsobit dočasné problémy. V těchto případech důrazně nedoporučujeme používání kontaktních čoček.
 • NIKDY čočky nenoste pokud budete mít nepříjemné pocity v oku – pocit cizího předmětu, pálení, píchání, nepříjemný pocit kolem čočky, světloplachost, zarudnutí oka, svědění, slzení, rozmazané okraje kolem světel, duha, změny vidění, suchost očí –  kontaktní čočky IHNED VYJMĚTE!! Pokud obtíže neustoupí, vyhledejte svého očního specialistu.

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:
Na kontaktních čočkách se usazuje lipidobílkovinový sediment, který se může stát živnou půdou pro bakterie. Čočky se musí pravidelně čistit, neboť i pouhým okem neviditelná vrstva usazenin může být zdrojem pro mikroby. K tomu slouží jen speciální roztoky doporučené vaším očním specialistou. Nijak nelze zabránit tomu, aby se na čočku v oku ukládaly usazeniny. Čím déle kontaktní čočku nosíme, tím více depozit se na ní usadí. To je důvod, proč jsou jednodenní čočky pro oko „zdravější“ než čtrnáctidenní nebo měsíční. S přenášením čoček oko vystavujete většímu riziku vzniku zánětů rohovky nebo spojivky.

Čištění a oplachování jsou nezbytné pro odstranění hlenu, sekretů a usazenin z průběhu nošení čoček. Očistěte a opláchněte čočku ihned po vyjmutí před její desinfekcí. Choroboplodné zárodky mohou být odstraněny pouze pomocí čištění, oplachování a desinfekce. Na čočky používejte pouze desinfekce a další roztoky určené pouze na kontaktní čočky. Hlídejte si expirační dobu. Nikdy nepoužívejte roztoky, desinfekce, kontaktní čočky a další věci určené ke kontaktním čočkám po této době (expirační doba). Také si hlídejte, abyste dané výrobky uskladňovali dle doporučení na obalech uvedeném na každém výrobku od výrobce, aby nedošlo ke znehodnocení a tím pádem ke dřívějšímu překročení doby expirace.

 

PŘI ŠPATNÉM ZACHÁZENÍ a nošení barevných i nebarevných kontaktních čočeka při nedodržení našich zásad, Upozornění + co si pamatovat a co s kontaktními čočkami NIKDY nedělat, se kontaktní čočky mohou znehodnotit nebo si můžete do očí zanést bakterie, které mohou Vaším očím ublížit. Reklamace poté nebudou uznány.

Na našem e-shopu naleznete spoustu barevných kontaktních čoček na jakoukoli příležitost. Zde se můžete podívat na naši nabídku – http://www.belleshop.cz/kategorie-produktu/kontaktni_cocky/

 

 

 

V Praze dne 20. 10. 2018